Usnesení z 01.02.2011

Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kvítkov konaného dne 1.2.2011


1/02/2011
Zastupitelstvo obce se usneslo vydat tyto obecně závazné vyhlášky:
Č. 1/2011 o místním poplatku ze psů
Č.2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.


2/02/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s darem ve výši 6000,- na provoz pojízdné prodejny firmě
Pekařství Bohemia, Jablonec nad Nisou.


3/02/2011
Nesouhlasí s příspěvkem na provoz K-centra Česká Lípa


4/02/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodeje části parcely par.č.19/1 cca 20 m.


Bere na vědomí.
- konání masopustu 5.3.2011
- informace o cyklomapách Pekla
- informace o daru ve výši 28600,- od firmy Jaroslav Kurtinec, Kvítkov 8

 

 

 

Zelenková Jana Kurtinec Jaroslav
Starostka obce místostarosta obce

 

V Kvítkově 5.2.2011

Předpověď počasí

In-počasí

Příjemnou noc

je neděle 19.8.2018, 23:37

Dnes má svátek Ludvík
zítra Bernard.

www.batsfamily.cz