Usnesení z 05.04.2011

Usnesení
U veřejného zasedání zastupitelstva obce Kvítkov konaného dne 5.4.2011
Usnesení č. 1/04/201
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu a restaurace paní Šárce Chňapkové a panu Milanu Surému.
Usnesení č. 2/04/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 3000,-Kč LAG Podralsko
Usnesení č. 3/04/2011
Zastupitelstvo schvaluje prodej parcely par.č. 19/8 v k.ú. Kvítkov u České Lípy panu Jaroslavu Kurtincovi ml. a Jiřímu Kurtincovi, bytem Kvítkov 8. Cena za 1m2 je 55,- Kč.
Usnesení č. 4/04/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem pronájmu parcely par.č. 487 v k.ú. Kvítkov u Č.Lípy
Usnesení č. 5/04/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodeje části parcely par.č. 261/1 cca 3000m2
Usnesení č. 6/04/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovou změnou č. 1/2011
Usnesení 7/04/2011
Zatupitelstvo obce souhlasí s provedením úprav v okolí budovy OÚ

Bere na vědomí: informace o dotacích na opravu kostela
informace o kulturních akcích

 

Zelenková Jana Kurtinec Jaroslav
Starostka obce místostarostka obce

V Kvítkově 10.4.2011

Předpověď počasí

In-počasí

Příjemnou noc

je neděle 19.8.2018, 23:37

Dnes má svátek Ludvík
zítra Bernard.

www.batsfamily.cz