Usnesení z 7.6.2011

Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kvítkov konaného dne 7.6.2011

Usnesení č. 1/06/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci od ČMSS


Usnesení č.2/06/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemků par. č. 439/38, 439/39 a 439/1 v k.ú. Kvítkov u České Lípy od Pozemkového fondu ČR na Obec Kvítkov


Usnesení č. 3/06/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet na rok 2010 s celoročním hospodařením bez výhrad. Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o hospodaření obce Kvítkov za rok 2010 bez výhrad.


Usnesení č.4/06/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 3


Usnesení č.5/06/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej vozíku na hasičskou stříkačku, schvaluje nákup dětských houpaček a podání žádosti nadaci ČEZ.

 

V Kvítkově 13.6.2011

Zelenková Jana Kurtinec Jaroslav
Starostka obce místostarosta obce

Předpověď počasí

In-počasí

Příjemnou noc

je neděle 19.8.2018, 23:37

Dnes má svátek Ludvík
zítra Bernard.

www.batsfamily.cz