Usnesení z 10.5.2011

Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kvítkov 10.5.2011

Usnesení č. 1/05/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části parcely par.č 264/1 panu Tomáši Krejčíkovi, Česká Lípa, Litoměřická 13. Cena na 1 m2 byla stanovena na 40,- Kč.3

Usnesení čl. 2/05/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovou změnou č. 2/2011

Usnesení č. 3/05/2011
Zastupitelstvo obce deleguje starostku obce na valnou hromadu SVS dne 2.6.2011

Usnesení č. 4/05/2011
Zastupitelstvo souhlasí s navrženou opravou bytu a restaurace , kterou navrhla firma Jiří Vít, Stvolínky 113. Pověřuje starostku obce k podepsání smlouvy a k odsouhlasení potřebných víceprací.


Usnesení č. 5/05/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup skákacího hradu
Bere na vědomí - přípravy oslav dne dětí a kácení máje

 

V Kvítkově 15.5.2011

Zelenková Jana Kurtinec Jaroslav
Starostka obce místostarosta obce

 

Předpověď počasí

In-počasí

Příjemnou noc

je neděle 19.8.2018, 23:37

Dnes má svátek Ludvík
zítra Bernard.

www.batsfamily.cz