Usnesení z 16.8.2011

Usnesení
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kvítkov konaného dne 16.8.2011

Usnesení č. 1/08/2011
Zastupitelstvo obce vybralo firmu KOREKR DIPS spol. s r.o. Brno k opravě MK 19/1 a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s touto firmou
Usnesení č. 2/08/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje pořární řád obce Kvítkov
Usnesení č. 3/08/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 100.000,- Dar bude poskytnut Římskokatolické církvi, děkanství , se sídlem Hrnčířská 721 Česká Lípa IČO 48282189

Bere na vědomí:
- přípravy oslav konce léta
- informace o dotacích ZSIF
-informaci o putovním kontejneru

 

Zelenková Jana Kurtinec Jaroslav
Starostka obce místostarosta obce

V Kvítkově 22.8.2011

 

Předpověď počasí

In-počasí

Příjemnou noc

je neděle 19.8.2018, 23:37

Dnes má svátek Ludvík
zítra Bernard.

www.batsfamily.cz