Usnesení z 22.11.2011

Usnesení
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kvítkov 22.11.2011


Usnesení č. 7/11/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2012
Příjmy a výdaje ve výši 2 015 000,- Kč.
Usnesení č. 8/11/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2013-2015
Usnesení č. 9/11/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2011
Usnesení č. 10/11/2011
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt a restauraci pí Hotové Zdeně, Plešivecká 13 Litoměřice
Usnesení č.11/11/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcel par.č. 324 a 325 panu Radku Hoffmanovi,Zahrádky 113 za podmínky, že kupní smlouva musí být uzavřena do 30.11.2012 a bude uhrazena celá částka za pozemky.

 

Zelenková Jana Kurtinec Jaroslav
starostka obce místostarosta obce

V Kvítkově 27.11.2011

Předpověď počasí

In-počasí

Příjemnou noc

je neděle 19.8.2018, 23:37

Dnes má svátek Ludvík
zítra Bernard.

www.batsfamily.cz